Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Om planen Indhold
| |
Om planen
Indhold
Klagevejledning
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Indhold


Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, som er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelsen skal vandhandleplanen indeholde:

  • Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats
  • Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning
  • Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter

Vandhandleplan 2012-2015 indeholder ikke tiltag omkring klimatilpasning, da dette ikke er en del af vandplanerne 2010-2015.

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

Alt kortmateriale findes på siden Kort.

 

Andre Relevante link

Miljømålsloven

Bekendtgørelse om vandhandleplaner

MiljøGIS