Indhold


Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, som er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelsen skal vandhandleplanen indeholde:

  • Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats
  • Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning
  • Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter

Vandhandleplan 2012-2015 indeholder ikke tiltag omkring klimatilpasning, da dette ikke er en del af vandplanerne 2010-2015.

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

Alt kortmateriale findes på siden Kort.

 

Andre Relevante link

Miljømålsloven

Bekendtgørelse om vandhandleplaner

MiljøGIS