Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Statens krav
| |
Om planen
Statens krav
Vandløb
Grundvand
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Statens krav


Statens vandplaner indeholder konkrete vurderinger af, om de enkelte vandområder forventes at leve op til vandplanernes målsætninger. For de vandområder, som ikke forventes at leve op til målene i 2015, har Naturstyrelsen udarbejdet konkrete indsatsprogrammer. På MiljøGis og i Naturstyrelsens tekniske baggrundsnotater er de krævede handlinger beskrevet.

Det er kun større søer over 2 ha, som er konkret vurderet i vandplanerne. Kun for et enkelt vandområde i Gladsaxe Kommune - Smørmosen - vurderes det at miljømålet er opfyldt, se Kort. For en lang række af de øvrige vandområder og for alle grundvandsforekomster er opfyldelsen af målsætningerne udskudt til næste planperiode. Se under Mål.

Mindre søer (under 2 ha) skal også have god tilstand, men det reguleres gennem bestemmelserne i sektorlovgivningen (Naturbeskyttelsesloven, Vandløbslov, Miljøbeskyttelseslov med videre)

De statslige vandplaner indeholder desuden retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedens fysiske planlægning og administration  - også i relation til konkrete sager.

 

 

 

 


Bagsværd Sø


Andre relevante link

MiljøGIS