Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Statens krav Grundvand
| |
Om planen
Statens krav
Vandløb
Grundvand
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Grundvand


Ingen krav til vandbalancen

Inden for Gladsaxe Kommunes geografiske område er der i planperioden 2012-2015 ikke krav til den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne. Det vil sige, at der i første planperiode ikke skal ske en indsats overfor den menneskeskabte påvirkning af vandbalancen.

Krav til den kemiske tilstand som en del af indsatsplanerne

Den kvalitative tilstand dækker over grundvandsforekomsternes kemiske tilstand. Statens vandplaner redegør for, at grundvandets kvalitative tilstand varetages af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne er en del af baseline 2015. Baseline 2015 er den fremskrevne påvirkning i år 2015, når man inddrager effekten af planlagte ændrede aktiviteter, herunder effekten af allerede besluttede tiltag til reduktion af påvirkningen. Sådanne aktiviteter/tiltag kan for eksempel være Vandmiljøplan III, Miljømilliard-projekter, kommunale spildevandsplaner og indsatsplaner for grundvand.