Signaloptimering


Trafikmængder varierer i løbet af dagen og henover året. I myldretiden er der mest trafik, om natten mindst og i ferieperioder er trafikmængderne anderledes. For at opnå den bedste trafikafvikling kan trafiksignalerne indstilles så de tager hensyn til trafikken. Vejdirektoratet nævner i deres Bedre Trafiksignaler (2012) at optimering af trafiksignaler er en af de mest rentable tiltag for at forbedre trafikafviklingen.

I kommunens CO2-plan peges ligeledes på en indsats med fokusering på optimering af signalsystemer, da der er potentiale for at opnå CO2 besparelser, men gevinsten består primært i tidsbesparelser.

Derudover kan ITS (Intelligente Trafiksystemer) være et vigtigt værktøj til at reducere trængslen blandt andet ved variabel hastighedsregulering og anvisning af korteste eller hurtigste vej. ITS dækker over en bred vifte af emner, blandt andet dynamisk rutevejledning, p-vejvisningssystemer, trafikatinformationssystemer, parker og rejs-systemer, passagerinformation.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Optimere kommunens signalanlæg med henblik på at forbedre trafikafviklingen

 Signaloptimering kan indgå som investeringer under Vækstpuljen

  • Undersøge nye teknologiske muligheder, herunder ITS for at optimere trafikafviklingen på kommunens veje

  • Sikre at en signaloptimering og ny ITS kan give bedre fremkommelighed for busser og cykler

  • Samarbejde med andre vejbestyrelser, herunder Vejdirektoratet, om at optimere trafikafvikling og information til trafikanter

Relevante links:

Læs mere om Bedre Trafiksignaler (2012)