Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Kollektiv trafik Busnettet
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Kollektiv trafik
Busnettet
Busfremkommelighed
Stoppesteder og terminaler
Letbane i Ring 3
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Busnettet


Gladsaxe Kommune har både lokale og regionale buslinjer, der betjener kommunens borgere og pendlere. De lokale busser betjener de forskellige lokalområder i kommunen, men er også vigtige forbindelseslinjer til nabokommunerne f.eks. København, Herlev og Lyngby-Taarbæk.

S-busserne er byens regionale linjer, de kører med færre stop og kommer hurtigere frem. S-busserne betjener hovedsageligt de overordnede veje Ring 3 og Ring 4. Linjerne på disse strækninger finansieres delvis af Region Hovedstaden. Det er Movia, der udbyder og står for driften og koordineringen af busdriften på Sjælland.

Hvert år bestiller Gladsaxe Kommune busdriften for det kommende år. Det vil sige, at der hvert år gennemføres en proces, hvor ændringer og tilpasninger drøftes. Movia modtager kommunens bestilling for det kommende år 1. maj hvert år.

De næste store pejlemærker for ændringer i busnettet er åbningen af Metro Cityringen i 2018 og Letbanen i Ring 3 i 2020. Åbningen af metro og letbane vil betyde, at busnettet skal tilpasses, så det understøtter den ny kollektive trafik og de nye stationer.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Samarbejde med trafikselskaberne om udviklingen af den kollektive trafik

  • Søge nye måder at involvere og inddrage borgere, erhvervsliv og brugere af den kollektive trafik i forbindelse med ændringer af busnettet

  • Udarbejde analyser, der viser rejsestrømme, behov og ønsker

  • Optimere busnettet indenfor den økonomiske ramme, ved de årlige trafikbestillinger

  • Indføre Movia Flextur, åben kørselsordning

 Movia Flextur indført i Gladsaxe Kommune fra januar 2014

  • Udbrede Erhvervskortet for at øge brugen af kollektiv trafik

  • Planlægge ændringer af busnettet for at tilpasse det til den kommende Metro Cityring i 2018

  • Planlægge ændringer af busnettet for at tilpasse det til den kommende Letbane i Ring 3 i 2020

Relevante links:

Læs mere om Metro Cityring og Letbane i Ring 3