Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Kollektiv trafik Letbane i Ring 3
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Kollektiv trafik
Busnettet
Busfremkommelighed
Stoppesteder og terminaler
Letbane i Ring 3
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Letbane i Ring 3


Den kommende letbane i Ring 3 vil give et løft til den kollektive trafik. Letbanen vil få flere til at vælge den kollektive trafik, da rejsehastighed og komfort øges. Årligt vil 13-14 millioner passagerer stige på Letbanen i Ring 3, og letbanen vil skabe bedre sammenhæng mellem S-togslinjerne.

Letbanens 6 stationer i Gladsaxe skal understøttes, så det bliver nemt at komme til som gående, cyklist og buspassager.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Samarbejde med Letbaneselskabet og sikre, at letbanen får flest muligt passagerer

  • Skabe gode muligheder for at kombinere cykel og letbane ved cykelparkering og stiforbindelser

 Afsat rammebeløb på 5 mio. kr. til cykelparkering og pladser ved nye letbanestationer

  • Foretage analyser af gangafstande og stiadgange for fodgængere og cyklister

  • Skabe god tilgængelighed for gående, gode ventefaciliteter og spændende byrum i tilknytning til stationer

  • Undersøge muligheder for at opgradere eksisterende kollektive buslinjer til letbane eller hurtigbusser i samarbejde med nabokommuner, regionen og Movia

Undersøgelser med Købehavns Kommune om ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro Station pågår

  • Have fokus på tilgængelighed og gode adgangsforhold til de nye letbanestationer

Relevante links:

Læs mere om Letbane-projektet i Ring 3