Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Cykeltrafik Kampagner
| |
Cykeltrafik
Cykelstier
Komfort
Kampagner
Trafik i byudviklingsområder
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kampagner


Synlighed omkring fordelene ved at vælge cyklen som transportmiddel kan få flere til at cykle. Erfaringer fra en række cykelbyer viser, at de bedste resultater i form af stigninger i cykeltrafikkenen fås ved en kombination af fysiske forbedringer, kampagner og partnerskaber. Interessen for Supercykelstierne og indvielsen af den første strækning i Gladsaxe 'Farumruten' er et eksempel på dette.

Erfaringer viser at de bedste resultater opnås gennem samarbejder og partnerskaber med interessenter fra forskellige målgrupper: skoler, virksomheder, andre offentlige myndigheder og direkte interessegrupper som Dansk Cyklistforbund eller andre ildsjæle.

Cykling har også en række gode effekter på sundhed, mindre biltrængsel ved skoler og forurening, så koordinering af initiativer af indsatsen på tværs i Gladsaxe Kommune et vigtigt område.

Gladsaxe Kommune vil:

 • Koordinere indsatser internt og eksternt og indgå partnerskaber til fremme af cykeltrafikken

 • At indgå partnerskaber, blandt andet med Cyklistforbundet om konkrete kampagner og aktiviteter i Gladsaxe

 Partnerskab indgået med Dansk Cyklistforbund i forbindelse med Gladsaxe Cykler

 • Arbejde aktivt sammen med kommunerne i Supercykelsti-samarbejdet om fælles kampagner og arrangementer, der kan øge interessen og opmærksomheden for at vælge cyklen som transportmiddel

 Gladsaxe Kommune har taget initiativ til at koodinere Supercykelstier Ring 3 og hovedgadestrækninger

 • Øge skolebørns cyklisme og gang til skole og dermed reducere forældrekørsel med bil

 Igangsat planlægning af projektet Skolecyklisten

 • Samarbejde med skoler om sikre og trygge skoleveje er en forudsætning for en øget gang- og cykeltrafik

 • Udvikle kommunens hjemmeside "Gladsaxe cykler" som en platform for informationer og ideer - både internt og eksternt

 Opdatering og udvikling af hjemmesiden Gladsaxe cykler pågår

 • Gennemføre kampagnevirksomhed mefysiske virkemidler f.eks. opsætning af cykeltællere, fodhvilere og afmærkning med kampagnebudskaber

 • Understøtte brugen af el-cykler til kørsel over afstande der ellers ville være for lange

Besluttet indkøb af yderligere 15 elcykler til personale

 • Udarbejde analyse af seniorers anvendelse af cykler og tiltag til at få flere til at cykle

 • Afsøge anvendelsen af digitale platforme til formidling og inddragelse af borgere og interessenter

 Der arbejdes med en cykelregistreringsapp

 • Udarbejde et cykelregnskab, der både kan dokumentere fakta om fysiske anlæg og servicefaciliteter samt udvikling i cykeltrafik

 Indsamling af data igangsat

Relevante links:

Læs om Lån en el-cykel på kommunens hjemmeside.