Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Cykeltrafik Komfort
| |
Cykeltrafik
Cykelstier
Komfort
Kampagner
Trafik i byudviklingsområder
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Komfort


Gladsaxe Kommune har allerede en række forudsætninger for, at det er en god oplevelse at bruge cyklen i byen.

Byrådet vil øge komforten for cyklisterne yderligere med tiltag på stier, veje og ved trafikknudepunkter. Dette vil understøtte valget af cyklen som det foretrukne transportmiddel. Indsatsen fordrer fortsat fokus på renholdelse og snerydning, jævne belægninger på cykelstier og nye former for inventar.

Gladsaxe Kommune vil:

 • Etablere ny cykelparkering ved kollektive knudepunkter og vigtige stoppesteder

 Ny cykelparkering til ca. 700.000 kr. i 2014 ved S-bus stoppesteder og S-togs stationer

 • Sikre optimal placeret cykelparkering ved bolig-, erhvervs- og butiksbyggeri ved at fastsætte krav om antal og placering af cykelparkeringspladser i lokalplaner
 • Adskillelse af biler og cykler i forbindelse med cykelparkering

 • Optimere signalanlæg for cyklister afstemt med afviklingen af biltrafikken

 • Fastholde snerydning og renholdelse af alle cykelstier i højeste kvalitetsklasse

 • Udarbejde en analyse af behov for snerydning på skoleveje

 • Øge jævnheden af belægninger på kommunens cykelstier gennem forøget udlægning af nye slidlag og gennem skærpede krav og øget tilsyn ved reetablering efter gravearbejder

 Øget tilsyn med gravninger via driftsafdelingen

 • Udføre systemtiske jævnhedsmålinger af kommunale cykelstier

 • Opsætte mål for retablering efter gravearbejder på cykelstier

 Mål for reetablering under udarbejdelse i 4K

 • Opsætte cykelpumper og fodhvilere på udvalgte lokaliteter

 • Forbedre eksisterende cykelstier og ruter efter forslag fra brugere f.eks. ramper udfor sideveje, hurtig lapning af huller, afmærkning og skiltning

 Registreringer foretaget

 • Undersøge samarbejde med DSB S-Tog om by- og pendlercykler og samarbejde generelt med trafikselskaberne om at fremme cyklismen

Relevante links:

By- og pendlercykler