Koordinering af transportformer


Korrespondance mellem offfentlige transportmidler og lettilgængelig trafikinformation er vigtigt for borgernes valg af transportmiddel.

Målene er at:

  • Medvirke til koordinering og information om muligheder for offentlig transport

Gladsaxe Kommune vil:

  • Dialog med Movia og DSB-Stog om at sikre korrespondance mellem offentlige transportmilder i de vigtigste rejsestømme

  • Samarbejde med private og offentlige aktørerer om forbedret trafikinformation

  • Gennem information og kampagner at gøre opmærksom på mulighederne for vælge kollektiv trafik

Læs mere om cykelparkering ved trafikknudepunkter