Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Parkering
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Parkering


Placeringen og antallet af parkeringspladser kan have stor betydning for valget af transportmiddel, både hvad angår pendlertrafik og antallet af biler i kommunens husstande. Virkemidlerne for at påvirke transportvalget kan påvirkes med strategisk placerede fælles P-huse, betalingsparkering, maximumnormer for udlægning af parkering i nye områder, tidsbegræsninger og p-restriktioner samt adfærdspåvirkning gennem forbedrede forhold for cyklisme og brug af kollektiv trafik.

Målene er:

  • At reducere stigningen i biltrafikken

Gladsaxe Kommune vil:

  • Påvirke valget af transportmiddel med en aktiv parkeringspolitik

  • Indføre parkeringsrestriktioner i udvalgte områder

  • Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i forbindelse med konkrete lokalplaner

  • Arbejde for etablering af fælles P-anlæg i byomdannelsesområderne ved motorvejsafkørsler, letbanestationer og større virksomheder

  • Indarbejde krav i lokalplaner for byomdannelsesområde om, at 80-85% af P-pladserne skal etableres i konstruktion