Parkering


Placeringen og antallet af parkeringspladser kan have stor betydning for valget af transportmiddel, både hvad angår pendlertrafik og antallet af biler i kommunens husstande. Virkemidlerne for at påvirke transportvalget kan påvirkes med strategisk placerede fælles P-huse, betalingsparkering, maximumnormer for udlægning af parkering i nye områder, tidsbegræsninger og p-restriktioner samt adfærdspåvirkning gennem forbedrede forhold for cyklisme og brug af kollektiv trafik.

Målene er:

  • At reducere stigningen i biltrafikken

Gladsaxe Kommune vil:

  • Påvirke valget af transportmiddel med en aktiv parkeringspolitik

  • Indføre parkeringsrestriktioner i udvalgte områder

  • Indarbejde maksimumsnormer for bilparkering og krav til cykelparkering i forbindelse med konkrete lokalplaner

  • Arbejde for etablering af fælles P-anlæg i byomdannelsesområderne ved motorvejsafkørsler, letbanestationer og større virksomheder

  • Indarbejde krav i lokalplaner for byomdannelsesområde om, at 80-85% af P-pladserne skal etableres i konstruktion