Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Trafik i byudviklingsområder Bagsværd Bypark
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Gladsaxe Ringby
Bagsværd Bypark
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Bagsværd Bypark


Gladsaxe Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Bagsværd Bypark, der indebærer en fremtidig anvendelse til både bolig og erhverv. Helhedsplanen vil medføre en trafikstigning på dagligt 12.000 bilture. For at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling bliver der behov for vejudbygninger, nye kryds og nye cykelstier i området. I helhedsplanen indgår en stiforbindelse, Diagonalen, som går gennem området og sikrer bilfri færdsel og direkte forbindelse til Bagsværd Bymidte.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Etablere vejudvidelser på Vadstrupvej, nye kryds ved Grusgraven og Aslaksvej og cykelstier på Krogshøjvej og Brudelysvej m.fl. Dette vil ske i samarbejde med private bygherrer

  • Etablere Diagonalen og pladser langs denne i samarbejde med private bygherrer

  • Stille krav om parkering i kældre og parkeringshuse, så der kan skabes attraktive byrum og gang og cykel fremmes

  • Fastsætte maximum p-normer og minimum normer for cykelparkering

  • Realisere mobilitetsforslag i form af transportplaner i samarbejde med lokale virksomheder

  • Etablere cykelparkering langs ruten for 400S og samarbejde med DSB om pendlercykler

 Ny cykelparkering på Vadstrupvej etableret i 2014

Læs mere om planerne for Bagsværd Bypark på kommunens hjemmeside.