Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafik- og Mobilitetsplan Trafik i byudviklingsområder Gladsaxe Ringby
| |
Cykeltrafik
Trafik i byudviklingsområder
Gladsaxe Ringby
Bagsværd Bypark
Kollektiv trafik
Pendlere og virksomheder
Bilernes fremkommelighed
Elbiler, delebiler og samkørsel
Parkering
Koordinering af transportformer
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Gladsaxe Ringby


Gladsaxe Kommune har med helhedsplanen for Gladsaxe Ringby åbnet for, at Gladsaxe erhvervskvarter kan omdannes til et nyt og spændende erhvervsområde. Udbygningen af området betyder, at aktivitetsniveauet stiger og dermed også trafikken. Ved en beregnet fuld udbygning fra 60 ha til 130 ha etageareal vil trafikken stige fra 31.000 daglige bilture til 60.000 bilture.

Mange faktorer har indflydelse på, hvor omfattende udbygningen bliver, og tallene er derfor behæftet med nogen usikkerhed, men uanset hvor omfattende omdannelsen bliver, vil vi få mere trafik. 

Gladsaxe Kommune vil:

  • Investere i både anlæg og drift af letbane og stationer i Ring 3

  • Investere i vejudvidelser på Gladsaxe Ringvej (Gladsaxe Boulevard), herunder krydsudvidelser ved Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej, tunnel under ringvejen og lokalveje langs Gladsaxe Boulevard. Udbygning af infrastrukturen vil ske i samarbejde med private bygherrer og koordineret med etableringen af letbanen

Koordinering af Gladsaxe Boulevard og letbanen Ring 3 pågår. Undersøgelse om forbedret infrastruktur i Gladsaxe Ringby pågår.

  • Investere i nye cykelstier i Gladsaxe Ringby og etablere Supercykelsti langs Gladsaxe Ringvej og Buddingevej

 Koordinering af Supercykelsti og letbane Ring 3 pågår

  • Stille krav i lokalplaner om grønne arealer mellem bygninger med interne sti-systemer for at sikre optimal adgang til letbanens stationer

  • Fastsætte maximum parkeringsnormer og minimums normer for cykelparkering

  • Fastsætte normer for hvor stor en andel af en ejendoms parkeringspladser der skal etableres i konstruktion, eventuelt i fælles parkeringshuse

  • Give gode muligheder for cykelparkering ved stationer og bus stoppesteder

 Ny cykelparkering ved Gladsaxe Kirke etableret 2014

  • Udarbejde transportplaner i samarbejde med virksomheder for at reducere personbiltrafik til og fra arbejde

 Aftaler med virksomheder om pilotprojekt og gennemførelse af transportvaneundersøgelser

Læs mere om delebiler og samkørsel og om Helhedsplan for Gladsaxe Ringby.