Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Trafik Trafiksikkerhedsby Handlinger
| |
Mål
Handlinger
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen 
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52 
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Ombygge kryds og strækninger

  • 9 kryds vil blive bygget om (røde cirkler)
  • 7 strækninger vil blive bygget om (blå linier)
  • Nyt signalanlæg i krydset Bagsværdvej / Skovalléen (grøn cirkel)
  • Ny teknik i nogle kryds for at undgå højresvingsuheld

Adfærdsregulering

  • Cykelhjelmskampagne er gennemført
  • Opsætte 8-10 fartvisere
  • Kampagne blandt cyklister for at forhindre højresvingsuheld
  • Trafikpolitik på de skoler, der endnu ikke har en

Inspektion

  • Undersøge kommunens veje for at se, om der er noget, vi kan forbedre i forhold til trafiksikkerhed

 

  Projektet blev afsluttet medio 2014.

Der blev etableret nye signalregulerede kryds på Bagsværdvej/Skovalléen, Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé samt etableret en signalreguleret stikrydsning hvor Farumruten krydser Klausdalsbrovej vest for motorvejen. Endvidere blev Søborg Hovedgade/Kildebakkegårds Allé ombygget med bundet venstresving, Bagsværdvej/Bagsværd Hovedgade, Gladsaxevej/Høje Gladsaxe Torv, Buddingevej/Snogegårdsvej og Søborg Hovedgade/Søborg Park Allé fik ændret signalteknik. Krydset Bagsværd Hovedgade/Vadstrupvej fik ændret signalteknik i forbindelse med projekt for 400S. Planlagte krydsombygninger på Ring 3 blev besluttet at afvente letbanen. Søborg Hovedgade, Bagsværd Hovedgade og Buddingevej belv ombygget med gennemgående cykelstier. Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade er ændret med afstribning af reducerede kørebanebredder og parkering, fjernelse af faste genstande mv.

Fartvisere er opsat på 8 trafikveje og der har været gennemført både cykelhjelm og cykellygtekampagner som planlagt.

Der er opsat trafikspejle for at undgå højresvingsulykker i krydsene Gladsaxe Ringvej/Gladsaxe Møllevej og Vadstrupvej/Krogshøjvej.

Der er udarbejdet oplæg til en trafiksikkerhedsplan målrettet skolevejstrafik. Planen realiseres i et senere projekt.

Der er foretaget trafiksikkerhedsinspektion på vigtige trafikveje med deraf følgende opsætning af bøjelige steler, opsætning af supplerende sigaler i kryds samt supplerende vejbelysning i tre vejkryds.