Vand


Temaet Vand dækker de planer, som Gladsaxe Kommune har for at:

  • Sikre rent grundvand
  • Forsyne borgere og erhverv med vand på en sikker måde 
  • Håndtere regnvand og spildevand, så miljø, mennesker og natur beskyttes
  • Genskabe vandets naturlige kredsløb
  • Tilpasse os konsekvenserne af de fremtidige klimaforandringer  

 

Spildevandsplan 2015 

Vandforsyningsplan 2012-2024

Vandhandleplan 2015

Klimatilpasningsplan 2014

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  

På kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/vand kan du læse generel information om vand og spildevand.