Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Forureningstrusler i Gladsaxe BAM
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Klorerede opløsningsmidler
BAM
Øvrige stoffer
Opsporing og kortlægning af forureninger
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

BAM


Der er fundet BAM i indvindingsboringerne til Bagsværd Vandværk og Kildeplads XIII. Koncentrationerne ved Kildeplads XIII er små og langt under grænseværdien for drikkevand, mens de fundne koncentrationer i nogle af boringerne ved Bagsværd Vandværk er over grænseværdien for drikkevand. BAM er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid og har følgende karakteristika:

  • BAM er et nedbrydningsprodukt fra de aktive stoffer i totalukrudtsmidlerne Prefix og Casoron, som blev anvendt i stort omfang fra 1965 og indtil de blev forbudt i 1997.

  • Midlerne er blevet brugt i stor stil hos private og langs jernbaner og vejrabatter.

  • BAM udvaskes let til grundvandet, hvor det har meget stor mobilitet.

  • Stoffet kan nedbrydes i vand, men det foregår så langsomt, at BAM reelt betragtes som ikke nedbrydeligt.

  • På grund af stoffets store mobilitet og dets brede anvendelse er forureningen med BAM ofte diffus, og det er svært at spore kilden

Det er svært at forudsige, hvor store problemer man kan forvente med BAM fremover, da man ikke ved, hvor meget der er blevet brugt i villahaver og anden privat øjemed. Tilførslen af forurening med BAM burde være ophørt da stoffet blev forbudt i 1997. Det tager dog mange år for forureningsstoffer at blive transporteret til grundvandsmagasinet og vandindvindingsboringerne. Derfor kan stoffet potentielt stadig udgøre et problem de kommende år, og der skal holdes godt øje med udviklingen i koncentrationen af BAM på kildepladserne.

Aktuelt er det Bagsværd Vandværk, der er mest truet af forurening med BAM. Den kulfilterbehandling, der er givet midlertidig tilladelse til på Bagsværd Vandværk, vil også fjerne BAM fra vandet, og man kan håbe på, at koncentrationen er faldet inden tilladelsen til kulfilterbehandling ophører.