Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Søborg Vandværk Hydrogeologisk forståelsesmodel
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Hydrogeologisk forståelsesmodel

Nedenstående figur viser en hydrogeologisk forståelsesmodel af oplandet til Søborg Vandværk, hvor samspillet mellem geologi, hydrologi, vandkemi og punktkilder er illustreret på et geologisk tværsnit.

Generelt er grundvandsressourcen godt beskyttet af et tykt dæklag af moræneler. Morænelersdæklaget over kalken er i langt størstedelen af oplandet tykkere end 15 meter og over Sand 2 magasinet mere end 10 meter. På trods af det relativt tykke morænelersdæklag er der dog fundet massiv forurening i Sand 2 magasinet flere steder.

Den hydrogeologiske forståelsesmodel viser, hvordan forureningerne trænger ned i Sand 2 laget, hvori det primært løber med vandet horisontalt mod indvindingsboringerne ved Søborg Vandværk til høje på billedet. Tæt på afværgen ved Søborg Hovedgade 31 forsvinder det beskyttende lerlag mellem Sand 2 magasinet og kalkmagasinet. Det betyder at det forurenede vand i Sand 2 magasinet her let kan strømme ud i kalkmagasinet, hvorfra Søborg Vandværk oppumper drikkevand. Afværgeboringerne er dog placeret, så de fanger denne forurening og oppumper den, inden den når helt hen til indvindingsboringerne.

Du kan læse mere generelt om geologi, lerdæklag og grundvandets strømning under Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe.

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Søborg VandværkHydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Søborg Vandværk.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.