Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Tilsyn
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Tilsyn


Gladsaxe Kommune fører tilsyn med virksomheder i kommunen. Det gælder både gebyrpligtige virksomheder og enkelte andre virksomheder, som har potentielt grundvandstruende aktiviteter, for eksempel benzinstationer uden vaskehal. Tilsyn og dialog med virksomhederne skal blandt andet sikre, at indretning og drift af virksomheden ikke udgør en risiko for forurening, samt at risikoen for uheld og spild minimeres. Gladsaxe Kommune skal desuden to gange årligt tilrettelægge målrettede tilsynskampagner. 

  • På tilsyn har Gladsaxe Kommune fokus på forhold, der har betydning for grundvandsbeskyttelsen, som for eksempel korrekt opbevaring og håndtering af farligt affald.

  • Nogle af Gladsaxe Kommunes tilsynskampagner vil blive målrettet aktiviteter eller forhold, der har betydning for forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. 

Læs mere om Gladsaxe Kommunes tilsyn og tilrettelæggelse af tilsynskampagner i Plan for miljøtilsyn 2013-2016.

 

Tilsyn på en virksomhed

Ikke korrekt opbevaring af farlig affald