Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Ubenyttede boringer
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Ubenyttede boringer


Boringer og brønde kan udgøre en genvej for transport af overfladevand eller forurening ned i grundvandsmagasinet. For at beskytte grundvandet er det derfor vigtigt at få repareret ødelagte boringer og sløjfet boringer, som ikke længere har et formål.

I Gladsaxe Kommune er der lavet rigtig mange forureningsundersøgelser gennem tiden, hvor der er etableret miljøboringer. De udgør en kritisk gruppe af boringer, da de ofte ligger direkte i eller i nærheden af forurening, og forureningsstofferne således kun har kort vej til boringen. En anden type boringer, der er kritiske i forhold til grundvandsbeskyttelse, er dybe boringer, som gennemborer de beskyttende lerlag over og mellem grundvandsmagasiner.

Gladsaxe Kommune har gjort en stor indsats for at registrere boringer i en GIS-database. Der er ialt registreret omkring 1700 boringer i Gladsaxe Kommune i enten en lokal GIS-database eller i Jupiter databasen, som er danmarks nationale boringsdatabase. Det aktuelle antal af boringer, som igennem tiden er etableret i kommunen, er formegentlig mellem 2000 og 3000 stk. Tilstanden på mange af boringerne er ukendt, men erfaringsmæssigt er en del boringer ikke blevet sløjfet. Der er også set flere eksempler på, at boringer er ødelagte eller ikke sløjfet korrekt.

  • Gladsaxe Kommune vil gøre en aktiv indsats for at lokalisere boringer og vurdere, hvilken stand de er i, samt planlægge en indsats for sløjfning af ubenyttede boringer. For boringer uden ejer skal der laves en samlet økonomisk vurdering og prioritering af indsatsen overfor sløjfning af boringerne. Indsatsen prioriteres højt inden for de beregnede BNBO arealer.

  • Gladsaxe Kommune giver tilladelse til filtersatte boringer og stiller som vilkår, at boringerne sløjfes, når de ikke længere har et formål.

Gladsaxe Kommune vil i forbindelse med planlægning af sløjfningsindsatsen vurdere, om enkelte egnede boringer skal bevares til prøvetagning og/eller grundvandsovervågning. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med den samlede planlægning af grundvandsovervågning i området og indsatserne med kortlægning af grundvandets kloridindhold og grundvandsstigning under nedsivning af regnvand. Hvis egnede boringer er korrekt udført og i god stand, er det både økonomisk og miljømæssigt en fordel at kunne bruge eksisterende boringer i stedet for at skulle etablere nye. 

 

Relevante links:

Danmarks nationale boringsdatabase, Jupiter, kan ses på www.geus.dk under "Digitale data og kort".

 

Åben boring med ødelagt rørtop

 Boring med ødelagt betonkegle står under vand med oliefilm