Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Baggrund Økonomi
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Økonomi
Relation til anden planlægning
Nordvands projekter
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Økonomi


Forsyningsselskaberne må efter 2015 betale op til 75 % af omkostningerne til etablering af klimatilpasningsløsninger over jorden – det vil sige LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) ved veje, i vandløb og rekreative områder. Disse løsninger er ofte de mest omkostningseffektive i forhold til traditionelle spildevandsløsninger som udvidelse af kloakledninger, bassiner og lignende.

Det skattefinansierede område skal betale de resterende 25 % af anlægsomkostningerne.

De løsninger som realiseres via klimatilpasningsplanens handlinger vil primært være LAR-løsninger, hvor udgiften kan fordeles på takst og skat. Enkelte steder kan løsningen vise sig at være traditionelle spildevandsløsninger som rør og bassiner, som kan betales 100 % via takstmidlerne.

Finansieringsbehov i 2014-2017

I klimatilpasningsplanen er der estimeret økonomi for de forskellige handlinger i planen.

Hovedparten af investeringen i den første fireårige periode går til anlægsinvesteringer i de to højstprioriterede boligområder; Bagsværd og Buddinge. Det forventes, at investeringer til disse to områder udgør ca. 60 mio. kr. Noget af investeringen kommer til at ligge efter 2017, da etableringen af anlæg i de to områder ikke når at blive færdige inden 2018. Frem til 2018 anslår vi, at der er behov for en investering i størrelsesordenen ca. 53 mio. kr., som kan fordeles på det takstfinansierede område med knap 40 mio. kr. og på det skattemæssige område med ca. 13 mio. kr.

Dertil kommer ca. 3 mio. kr. til planlægning af projekter, kampagner, vejledning og udviklings- og undersøgelsesprojekter, som er skattefinansierede.

Samlet set er det en årlig udgift på det skattefinansierede område i den første fire-årige periode på ca. 4 mio. kr. 

Finansieringsbehov efter 2017

I de efterfølgende år – frem til 2039 – vurderer vi, at der er brug for at afsætte i alt 350 mio. kr. på det takstfinansierede område og ca. 130 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det svarer til ca. 6 mio. kr. årligt på det skattefinansierede område.

For en række projekter i klimatilpasningsplanen er økonomien ukendt og estimatet på anlægsinvesteringer er det bedste bud, vi har i øjeblikket. Nogle år kan der vise sig behov for at afsætte et større beløb, hvorimod der andre år tilsvarende skal bruges mindre. 

Takstudvikling

Forsyningsselskabet Nordvands investeringer til klimatilpasningsanlæg vil få indflydelse på taksten for forbrugerne. Den samlede forbrugeroplevede takst består af vandtakst og spildevandstakst. Klimatiltagene vil bidrage til spildevandstaksten. Med det nuværende estimat for anlægsinvesteringer til klimatilpasning vil den samlede forbrugeroplevede takst være godt 10 % større i 2040 end den takstforøgelse, som allerede er besluttet i regi af Spildevandsplan 2011.