Gennemtrængelige belægninger


Sådan virker det

Gennemtrængelige belægninger lader regnvandet sive ned ved hverdagsregn. Det kan for eksempel være:

 • Særlige vandgennemtrængelige fliser
 • Fliser med brede fuger
 • Græsarmeringssten
 • Asfalt med lufthuller
 • Grus
 • Plastikmåtter til at lægge i græsplænen

Gennemtrængelige belægninger kan i princippet anvendes på alle typer af arealer: vendepladser, parkeringspladser, indkørsler, opholdsarealer med videre.

 • Belægningen og underbygningen skal dimensioneres i forhold til den trafikbelastning, der er på arealet
 • Nedsivningshastigheden være så stor, at der normalt ikke dannes søer på overfladen
 • Der kan bruges geotekstil som en filterkomponent i toppen af belægningen, så slam/støv ikke siver ned og stopper porerne til

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Ved at anvende en gennemtrængelig belægning mindsker man belastningen på kloaknettet
 • Hvis man anlægger belægningen med græs, øges fordampningen en smule, hvilket sænker temperaturen i byerne
 • Gennemtrængelige belægninger bidrager til øget grundvandsdannelse og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Fra 250 kr. pr m2 for græsarmeringsplade til cirka 500 kr. pr m2 for græsarmeringssten i beton. Priserne er eksklusive bærelagsopbygning
 • Belægningen skal rengøres for skidt for at bevare den optimale nedsivningsevne
 • Overfladerne skal rives eller spules og fugerne skal renses
 • Anslået levetid 20-25 år

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2. På gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Du må ikke salte om vinteren - se mere på gladsaxe.dk/regnvand
 • Hvis du skal aflede vand fra parkeringspladser og veje, kan der være særlige behov for filterjord eller olieudskiller

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Nedsivning gennem græs giver en effektiv fjernelse af byforurening
 • Velegnet til tæt bebyggede områder
 • Kan erstatte eksisterende faste belægninger
 • Kræver ikke meget vedligehold

Ulemper:

 • Belægninger uden græs har meget lille renseeffekt
 • Anbefales ikke nedenfor stejle skråninger på grund af risiko for skred
 • Kan kun anvendes på veje med lille trafikbelastning, små akseltryk og lav hastighed (mindre end 30 km/t)
 • Risiko for tilstopning og ukrudtsvækst ved dårlig vedligeholdelse
 • Opbygningen under belægningen skal kunne tåle nedsivning

Vil du vide mere?

  

Princip for gennemtrængelig belægning 

Græsarmering som gennemtrængelig belægning