Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Regnbede
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Regnbede


Sådan virker det

Regnbede er fordybninger i terrænet med udvalgte planter, som både kan tåle tørre og våde perioder. Regnbede kan tilbageholde, nedsive eller fordampe vandet fra almindelig hverdagsregn, men kan også dimensioneres til at være magasin ved skybrud.

 • Bør have en maksimal vanddybde på op til 50 cm
 • Bassinet skal være tømt halvt på cirka 24 timer, så der er plads til næste regnskyl
 • Der skal helst være 1 meter til grundvandsspejlet
 • Kan forsynes med overløb til en fordybning i græsplænen eller lignende i tilfælde af skybrud
 • Det er vigtigt, at jordens nedsivningsevne er god

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Kan bidrage rekreativt til et område og øge variationen i den levende natur (biodiversitet)
 • Regnbede bidrager til øget grundvandsdannelse og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Kræver indkøb af stauder, græsser og buske
 • Kræver indkøb af sand og grus til at blande op i jorden
 • Et regnbed koster cirka 2.700 kr. pr 100 m2 afledt areal
 • Du skal fjerne visne blade og planter af hensyn til nedsivningsevnen
 • Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe indløb og overløb 
 • Planterne skal vedligeholdes
 • Husk at vande i meget tørre perioder
 • For at bevare nedsivningsevnen skal du kultivere bedet jævnligt
 • Det vil årligt koste cirka 950 kr. i arbejdsløn pr. 100 m2 afledt areal at vedligeholde et regnbed. Så hvis du selv gør det, er der kun udgifter til indkøb af planter og sand/grus

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til regnbed - se mere på gladsaxe.dk/regnvand

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Meget effektiv til at fjerne byforurening
 • Kan udføres på mange måder, så det passer ind i landskabet
 • Velegnet til tæt bebyggede områder hvis der kan skabes plads, og jorden bearbejdes tilstrækkelig

Ulemper:

 • Kan stoppe til, hvis det omkringliggende terræn ikke vedligeholdes
 • Mindre egnet til stejlt terræn

Vil du vide mere?  

  

 

Princip for regnbed

Eksempel på regnbed