Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Idékatalog Terrænregulering
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Faskiner
Gennemtrængelige belægninger
Regnbede
Grøft og trug
Udledning til græsarealer
Terrænregulering
Grønne tage
Regnvandsbeholdere
Tætte render
Regnvandsbassiner
Udledning til vådområder
Vejarealer
Skybrudssikring af bygninger
Regnvandsanlæg
Træer i byen
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Terrænregulering


Sådan virker det

Man kan opmagasinere store mængder af regnvand ved at etablere fordybninger i terrænet. Fordybningerne forsinker vandet, inden det ledes til kloak. Terrænreguleringer kan laves i græsarealer som en lavning. De kan skabes på et torv ved at sænke belægningen eller ved at sænke en legeplads. Boldbaner kan også sænkes og dermed forsinke store mængder regnvand.

Alt efter hvilket underlag man anvender, kan vandet sive ned, forsinke eller fordampe både ved hverdagsregn og skybrud. Ved at etablere et ikke-gennemtrængeligt underlag, skaber man et magasin til skybrud.

 • Eksisterende lavninger kan benyttes
 • Befæstede arealer i bymæssig bebyggelse kan også benyttes

Positiv effekt på klimaet og miljøet

 • Er god til at fjerne byforurening, hvis der er nedsivning gennem græs/beplantning
 • Udledning af regnvand bidrager til øget grundvandsdannelse og er med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer

Økonomi, drift og levetid

 • Græsset skal slåes. Visne blade og det afklippede græs skal fjernes
 • Eroderede eller skadede områder skal repareres
 • Du skal også jævnligt fjerne materiale, som kan stoppe tagnedløbet og udløb til plænen
 • Vegetationen skal vedligeholdes
 • Anlægsomkostninger er cirka 13.400 kr. pr. afledte 100 mmed mindre den overskydende jord kan bruges på stedet
 • Levetiden varierer alt afhængig af om bunden er gennemtrængelig

Hvilke regler gælder?

 • Kommunen skal give tilladelse til at nedsive regnvand for arealer over 10 m2, på gladsaxe.dk/regnvand kan du søge om en tilladelse
 • Hvis du salter om vinteren, må du ikke lede vandet til græsplænen - se mere på gladsaxe.dk/regnvand
 • Hvis du skal aflede vand fra parkeringspladser og veje, kan der være særlige behov for filterjord eller olieudskiller inden vandet ledes til græsplænen

Fordele og ulemper

Fordele:

 • God forsinkelse ved korte intense regnskyl
 • Velegnet, når arealet skal bruges til flere formål
 • Let at vedligeholde

Ulemper:

 • Kræver forholdsmæssigt store arealer for at kunne håndtere skybrud
 • På offentligt tilgængelige arealer skal vandet helst sive ned, fordampe eller ledes videre indenfor 24 timer

 Vil du vide mere?

  

Princip for terrænregulering

Eksempel på terrænregulering på legeplads