Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Kortlægning
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Oversvømmelseskort
Værdikort
Risikokort
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kortlægning


Grundlaget for at beslutte, hvor indsatsen for klimatilpasning skal ske, er en kortlægning af risikoen for oversvømmelse.

Der er i forbindelse med klimatilpasningsplanen lavet beregninger af, hvor stor sandsynligheden er for, at der sker oversvømmelser i Gladsaxe. Dette er sammenholdt med værdien af de områder, der bliver berørt. Værdien er opgjort som gennemsnitlige skadesomkostninger ved oversvømmelse.

Risikoen for oversvømmelse er dermed en kombination af, hvor ofte et område bliver oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i kroner.

Risikoen er en beregnet risiko og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været oversvømmelse det pågældende sted. 

Risikokortlægningen har vi derefter brugt til at udpege de områder, som har størst risiko for oversvømmelse. Vi har udpeget 13 områder i Gladsaxe. Indenfor hvert område er det kun en mindre del, som har høj risiko for oversvømmelse. Læs mere om det under Risiko og muligheder.

Se de aktuelle kort og få flere informationer under Oversvømmelseskort, Værdikort og Risikokort.