Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Kortlægning Oversvømmelseskort
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Oversvømmelseskort
Værdikort
Risikokort
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

OversvømmelseskortBeregninger for oversvømmelse er baseret på en model (Mike Flood), der kobler kloaksystemet med en terrænmodel og viser, hvor vandet vil samle sig på overfladen. På kortet er vist, hvor modellen forudsiger, at der vil være vand på terræn ved forskellige regnintensiteter. Der er vist oversvømmelser for en 20 års- , en 50 års- og en 100 års regnhændelse i 2012 - det vil sige regnhændelser, som har henholdsvis 5 %, 2 % og 1 % sandsynlighed for at ske om året. 

Desuden er det vist, hvor der vil være vand på terræn om 100 år, når der kommer en 100 års regnhændelse. Udbredelsen er større end i dag, da scenarier for klimaændringer forudsiger, at årsnedbøren stiger. Fremskrivningerne baserer sig FNs klimapanel IPPCs scenarie A2.

Beregningerne af hvor der sker oversvømmelser, er baseret på modeller og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været oversvømmelser det pågældende sted.

Brug af kortet

Kortet viser alle regnhændelser på én gang. Ved at folde krydset i højre hjørne ud, kan de forskellige lag i kortet tilføjes eller fjernes. Ønsker man for eksempel at se, hvor der er vand på terræn ved en 20 års regn, skal kun laget "20 års regn" være slået til.  

Beregning af sandsynligheder

For nutidssituationen og for fremtidssituationen om 100 år er det efterfølgende beregnet, hvor stor sandsynligheden er for vand på terræn. Det vil sige, hvor ofte (gange pr. år) der kan forventes vand på terræn. Et sted, som allerede bliver ramt af en 20 års regnhændelse, har fem gange så stor sandsynlighed for vand på terræn i forhold til et sted, som først bliver ramt ved en 100 års regnhændelse. Sandsynlighederne er efterfølgende brugt til at beregne risiko for oversvømmelse.