Risikokort

Risikoen for oversvømmelse er en sammenkobling af, hvor ofte et område bliver oversvømmet i dag, og hvor store skaderne er, når det sker.  Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i kroner.

Vores kortlægning af risiko er brugt til at udpege de områder, som har den største risiko for oversvømmelse i dag. Udpegningen er sket der, hvor der er et større sammenhængende område, som har høj risiko - det vil sige, at der ligger flere celler tæt på hinanden, der har en risiko større end 1.000 kr. pr. ha. om året.

Der er udpeget 13 områder i Gladsaxe, hvor afgrænsningen er sket i forhold til dybdepunkter i terrænet, så områderne repræsenterer hver sit mindre afgrænsede vandopland. Det betyder, at det udpegede område er meget større, end der hvor der reelt er oversvømmelse. Oversvømmelsen er ofte i lavpunktet indenfor området. På den måde vil løsningerne til en del af problemerne kunne findes indenfor området. Når der skal udarbejdes konkrete løsningsforslag for området, vil det blive undersøgt nærmere, om der er behov for, at nogle af løsningerne til afhjælpning af problemet ligger udenfor området.

Læs mere om de enkelte områder under Risiko og muligheder.

Cirka halvdelen af kommunen er ikke dækket af de 13 områder. Her er der stadig lokaliteter, hvor der sker oversvømmelse, men risikoen er ikke høj for et større afgrænset område.

 

Faktabox

Risiko for oversvømmelse  = sandsynlighed (for oversvømmelse) x konsekvens (skadesomkostning)