Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Mål Mål for skybrud
| |
Fremtidens regn
Mål
Mål for skybrud
Mål i spildevandsplanen
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Handlinger
Idékatalog
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål for skybrud


Mål for skybrud

Det langsigtede mål er, at der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn - undtaget arealer, der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand.

Baggrunden for målet er, at vi ønsker at sikre værdier mod skadesvoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse, det vil sige en regnhændelse der har 1 % sandsynlighed for at ske om året. En skadesvoldende oversvømmelser vurderer vi sker, når der står mere end 10 cm vand over terræn.

Udgangspunktet for vores klimatilpasningsløsninger i Gladsaxe vil derfor generelt være, at de skal kunne håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget der hvor vandet skal ledes hen. Der vil dog være en konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter.

Mål for kloaksystemet vil fortsat være det, som er fastsat i spildevandsplanen.