Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Mål Mål i spildevandsplanen
| |
Fremtidens regn
Mål
Mål for skybrud
Mål i spildevandsplanen
Risiko og muligheder
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål i spildevandsplanen


Alle vores tiltag for at udbygge og renovere kloaksystemet fremgår af kommunens spildevandsplan. Planen beskriver, hvor og hvornår kloaksystemet bliver udbygget og renoveret, så der sker færre oversvømmelser fra kloaksystemet. Spildevandsplanen beskriver også, hvor der skal laves tiltag, så der sker færre overløb af blandet spildevand og regnvand til naturen, når det regner kraftigt.

Mål i Spildevandsplan 2011

Kloaksystemet bliver ikke bygget til at kunne håndtere de meget kraftige skybrud. Men spildevandsplanen er et vigtigt fundament for klimatilpasningsplanen. I Spildevandsplan 2011 er det besluttet, at alt vejvand i kommunen skal være separatkloakeret - det vil sige adskilt fra spildevandet - i løbet af de næste 50 år. Det at adskille regnvandet og spildevandet er helt fundamentalt for, at vi kan arbejde med klimatilpasningsløsninger, som løser udfordringerne med skybrud.

I de konkrete løsninger for vejvand arbejder forsyningsselskabet Nordvand ud fra en strategi om, at regnvandet så vidt muligt skal tænkes ind i det naturlige vandkredsløb. Det vil sige, at vandet ikke ledes til renseanlæg, men nedsives, opmagasineres eller afledes på overfladen. Fordelen ved disse overfladeløsninger - LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand)  - er også, at de er mere robuste og fleksible i forhold til den kraftige regn. Nordvand er flere steder i gang med at etablere sådanne overfladeløsninger. Læs mere om Nordvands planlagte projekter.

En spildevandsplan fornys hvert 4. år. I de kommende spildevandsplaner vil vi derfor indarbejde de strategier og den indsats, som vi nu beslutter her i klimatilpasningsplanen. Næste spildevandsplan skal vedtages primo 2015.

Relevante link

Spildevandsplan 2011

 

 

 

Fakta om mål i forhold til kloaksystemet:
I spildevandsplanen er det fastsat, at målet for kloaksystemet er, at det skal kunne rumme enten en 5 års regn (i separatkloakerede områder) eller en 10 års regn (i fælleskloakerede områder). Kloaksystemet og skybrudsløsninger bliver dimensioneret til at undgå oversvømmelser på overfladen. Derfor er det altid husejernes eget ansvar, at sikre deres kælder mod oversvømmelser.