Høje Gladsaxe


 

Bebyggelse

 • Området består af etageboligerne Høje Gladsaxe og Marielyst. Derudover er der Gladsaxe Sportscenter, en række institutioner og et parcelhuskvarter ved Dalen.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er de østlige højhuse i Høje Gladsaxe, institutionen ved Skolesvinget samt Dalen.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale problemer ved skybrud opstår ved krydset mellem Gladsaxevej og Høje Gladsaxevej. Gladsaxevej fungerer som skybrudsvej, og leder vandet mod det lavere liggende terræn i den sydvestlige del af området.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Området har mange grønne arealer, der kan bruges til nedsivning og håndtering af overfladevand. Der er store parkeringsområder ved Høje Gladsaxe, som kan bruges til at forsinke overfladevand til der er plads i kloakkerne.

Plan for ændring af området

 • Sydligt i området ligger Høje Gladsaxe Parken, hvor en lang række klimatilpasningsprojekter er i gang. 

Forbedring af naturkvaliteten ved klimatilpasning

 • Der er allerede igangsat projekter, der skal tilbageholde og rense regnvandet før det ledes ud i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. Udledning af mere rent regnvand til Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen vil forbedre naturkvaliten.  

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret. Højhusene er separatkloakeret, men halvdelen af regnvandet ledes i øjeblikket til fællessystemet. Nordvands igangværende projekter ændrer dette.
 • Området har begrænset nedsivningsevne.

Nordvands projekter

 • Der er igangsat fire projekter om separering af regnvand og spildevand samt håndtering af skybrud i området: Et ved boligområdet Marielyst, et ved Gladsaxe Sportsanlæg, et i Høje Gladsaxe Park og et i villakvarteret Dalen. Læs mere om Nordvands projekter.

 

  


Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje og stier. Opmagasinere og forsinke regnvandet langs vejarealer og på parkeringspladser til der er plads i kloakken.
 3. Gladsaxevej kan udformes, så den ikke leder alt regnvandet mod de belastede arealer i den sydvestlige del af området.