Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Kagså Nord
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kagså Nord


Bebyggelse

 • Området består af parcelhuskvarterer, lave etageejendomme og kolonihaver.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er Kagsåkollegiet, kolonihaverne Samvirke og Fælles Eje og nogle spredte områder i villakvartererne.

Trafikale knudepunkter

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved sammenfletningen mellem Motorring 3 og Gladsaxe Ringvej samt lokalt på nogle af de mindre boligveje.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er en del grønne arealer langs Kagsåen og villahaver, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand.

Plan for ændring af området

 • Der arbejdes på en visionsplan for Kagsåen, som indeholder forslag til klimaløsninger, der samtidig giver området et rekreativt løft. Planen udspringer af et spildevandsprojekt, der skal nedsætte belastningen med spildevand til Kagsåen. 

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at mindske overløb fra fælleskloakken til Kagsåen og tilføre regnvand til Kagsåen, er der mulighed for at forbedre vandkvaliteten og naturkvaliteten i og omkring åen væsentligt.

Kloakering og nedsivning

 • Størstedelen af området er fælleskloakeret. Kagsåkollegiet er separatkloakeret.
 • Området er måske egnet til nedsivning af regnvand.

Nordvands projekter

 • Nordvand planlægger sammen med Gladsaxe og Herlev Kommune og HOFOR et projekt for Kagsåen.  
 • Separering af vejvand i villakvarteret i forlængelse af Kagsåprojektet. Læs mere under Nordvands projekter.

 

  


Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Opbevare og forsinke regnvand til grønne friarealer ved blandt andet Kagsåkollegiet og sammenfletningen mellem Gladsaxe Ringvej og Motorring 3.
 4. Øge åens kapacitet med Kagså projektet.