Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Mørkhøj Erhvervskvarter
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mørkhøj Erhvervskvarter


 

Bebyggelse

 • Området består af industri- og serviceerhverv samt af et villakvarter syd for industrikvarteret.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved villakvarteret sydvest for industriområdet og på vejarealerne i industrikvarteret.

Trafikale knudepunkter 

 • De største trafikale påvirkninger ved skybrud opstår ved sammenfletningen mellem Gladsaxe Ringvej og Motorring 3 og på forbindelsesvejene i den sydlige del af området.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • De stærkt belastede arealer langs Kagsåen er ikke bebyggede i dette område, men bliver hyppigt oversvømmet, hvilket skyldes manglende kapacitet i åen ved skybrud. Der er en del større parkeringsområder og vejarealer i industrikvarteret, som kan bruges til at forsinke og opmagasinere regnvnand, indtil der er plads i kloakken.

Plan for ændring af området

 • Der arbejdes på en visionsplan for Kagsåen, som indeholder forslag til klimaløsninger, der samtidig giver området et rekreativt løft. Planen udspringer af et spildevandsprojekt, der skal nedsætte belastningen med spildevand til Kagsåen.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at mindske overløb fra fælleskloakken til Kagsåen og tilføre regnvand til Kagsåen, er der mulighed for at forbedre vandkvaliteten og naturkvaliteten i og omkring åen væsentligt.

Kloakering og nedsivning

 • Erhvervskvarteret er separatkloakeret og villakvarteret er fælleskloakeret.
 • Området er ikke egnet til nedsivning, da der er en del forurenede grunde i erhvervskvarteret.

Nordvands projekter

 • Nordvand planlægger sammen med Gladsaxe og Herlev Kommune og HOFOR et projekt for Kagsåen.
 • Separering af vejvand i villakvarteret i forlængelse af Kagsåprojektet. Læs mere under Nordvands projekter
  


Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håntere og forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvand langs vejarealerne og på parkeringsarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Øge åens kapacitet med Kagså projektet.