Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Klimatilpasningsplan Risiko og muligheder Værebro
| |
Fremtidens regn
Mål
Risiko og muligheder
Bagsværd
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gedvad
Gladsaxe Erhvervskvarter
Gyngemosen
Høje Gladsaxe
Kagså Nord
Kagså Syd
Klausdalsbrovej Vest
Mørkhøj Erhvervskvarter
Søborg Hovedgade
Værebro
Prioritering af områder
Idékatalog
Handlinger
Kortlægning
Baggrund
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Værebro


 

Bebyggelse

 • Området består af parcel- og rækkehuse og etageboligerne ved Værebroparken.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved dagligvarebutikken og parkeringsarealet i Værebro og ved flere områder i parcelhuskvartererne.

Trafikale knudepunkter

 • De trafikale påvirkninger ved skybrud i området begrænser sig til mindre oversvømmelser på Værebrovej.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er en del grønne arealer i området, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand. Området ligger op til Smør- og Fedtmosen og Tibberup Å, hvortil der afledes store mængder overfladevand.

Plan for ændring af området

 • Der er et stort projekt i gang på det sociale område - "Værebro et godt sted at bo og vokse op". En del af projektet handler også om de fysiske omgivelser, hvor muligheden for klimatilpasning kunne indtænkes.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Ved at forsinke og rense overfladevandet i Værebro før udledning til Fedtmosen, kan man forbredre vandkvaliten i mosen og dermed forbedre naturkvaliteten.

Kloakering og nedsiving

 • Området er separatkloakeret. Flere af søerne i området fungerer som forsinkelsesbassiner.
 • Det meste af området er egnet til nedsivning.
  

Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af overfladevand gennem forsinkelse. Opmagasinere regnvand på veje og parkeringsarealer til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede renset overfladevand til Smør- og Fedtmosen.