Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan Handlinger
| |
Mål
Handlinger
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Handlinger


Effektiv bortledning af spildevand

  • Gladsaxe Kommune arbejder med risikostyring for at sikre en optimal drift af afløbssystemet. En del af afløbssystemet er udpeget som risikoanlæg på grund af dets beliggenhed eller vigtige funktion for en effektiv transport af spildevand. Vi overvåger disse anlæg hyppigere end resten af afløbssystemet

Optimal håndtering af regnvand

  • Nordvand udbygger afløbssystemet, så det kan håndtere mere regnvand. Vi prioriterer de områder, der oplever størst problemer. Indsatsen vil være en kombination af separatkloakering af vejvand, nedsivning og større fællesledninger

Minimal belastning af vådområderne

  • Nordvand etablerer bassiner til forsinkelse af regnvandet, der giver mindre udledning til vandløb og søer, når det regner kraftigt. Vi støtter nedsivning i den udstrækning, det er forsvarligt

Fastholde afløbssystemets værdi

  • Nordvand renoverer løbende afløbssystemet ud fra en prioritering på grundlag af TV-inspektioner