Mål


Effektiv bortledning af spildevand

  • Lede spildevand væk på en sikker og optimal måde i forhold til drift og energiforbrug

Optimal håndtering af regnvand

  • Genskabe vandets naturlige kredsløb for at minimere risikoen for fremtidige oversvømmelser

Minimal belastning af vådområderne

  • Nedsætte udledning af blandet regn- og spildevand til søer og vandløb

Fatsholde afløbsystemets værdi

  • Renovere afløbssystemet, så vi bevarer værdien af ledningsnettet