Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Baggrund Lovgrundlag
| |
Målsætninger og strategier
Hvad betyder planen for mig?
Status
Det gør vi i dit opland
Projekter på tværs
Tids- og investeringsoversigt
Baggrund
Lovgrundlag
Andre planer
Statusnotat og tekniske data
Organisering
Tillæg til Spildevandsplan 2015
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Lovgrundlag


Miljøbeskyttelseloven og Spildevandsbekendtgørelsen fastlægger de lovmæssige rammer for spildevandsplanen. Spildevandsplanen skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan kommunen bortskaffer og behandler regn- og spildevand fra boliger, virksomheder, veje og befæstede arealer. Den skal også redegøre for planlagte ændringer og udbygninger af spildevandssystemet.

Det følgende er en oversigt over relevante lovmæssige indholdskrav til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan: