Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Organisering
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Organisering


Organisering af spildevandsforsyningen

Det fælleskommunalt ejede forsyningsselskab Nordvand varetager driftsopgaven på vand- og afløbsområdet for Gladsaxe Kommune. Nordvand A/S er ejet af Gladsaxe og Gentofte kommuner.

Alle fysiske aktiver vedrørende spildevandsanlæg i Gladsaxe Kommune og fællesanlæg til transport af Gladsaxe Kommunes spildevand til renseanlæg i andre kommuner er ejet af Gladsaxe Spildevand A/S.

Gladsaxe Kommune har sammen med Gentofte Kommune formuleret en ejerstrategi, hvor de overordnede forventninger til driften af Nordvand A/S er formuleret.

Nordvand A/S indgår hvert år en driftsaftale med Gladsaxe Kommune, som udmønter målsætningerne i ejerstrategien og spildevandsplanen. Det er driftsaftalens formål, at fastlægge de årlige indsatsområder og investeringsniveauer til drift, vedligeholdelse, udbygning og renovering af kommunens spildevandssystem.

Renseanlæg

Gladsaxe Kommune afleder vand til tre renseanlæg. Spildevandet fra den sydlige del af kommunen ledes til henholdsvis renseanlæg Lynetten og Damhusåens renseanlæg i Københavns Kommune. Begge renseanlæg er en del af det kommunalt ejede Biofos A/S. Biofos A/S er ejet af 15 kommuner, herunder Gladsaxe Kommune. Mod nord ledes spildevandet til Lundtofte renseanlæg (Mølleåværket) i Lyngby-Taarbæk Kommune. Mølleåværket er et aktieselskab, hvor Gladsaxe Kommune også er medejer.