Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Statusnotat og tekniske data
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Statusnotat og tekniske data


I dette statusnotat - pdf spildevandsplan_status_03032015.pdf (6.4 MB) -  kan du læse flere detaljer om status for:

  • Kloakering
  • Renseanlæg
  • De enkelte oplande
  • Ledningsnettet
  • Projekter gennemført i regi af Spildevandsplan 2011
  • Vandområder - herunder deres miljøtilstand, regnvandsbetingede overløb og regnvandsudløb
  • Udløb til vandområder
  • Bassiner
  • Pumper