Hollandsrenden


Spildevandssystemet i Hollandsrendens opland leder til Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er store problemer med oversvømmelse omkring Lyngen i Gladsaxe Kommune. Borgerne i Lyngby Taarbæk Kommune, som bor i samme opland, oplever også oversvømmelsesproblemer.

Reduktion af oversvømmelser

For at kunne reducere oversvømmelserne arbejder Nordvand sammen med Lyngby Taarbæk forsyning med at finde en fælles løsning til håndtering af oversvømmelserne i området. En løsning til håndtering af problemerne er ikke fastlagt endnu. Projektet skal også koordineres i forhold til kommende letbane. Projektet vil blive sat i gang, når der er sket en afklaring om løsningen.

  • På grund af denne usikkerhed har det ikke været muligt at sætte beløb på investeringerne til projektet i perspektivperioden fra 2019-2022. Der er afsat 3 mio. kr til planlægningen af projektet i planperioden 2015-2018
  • Totaløkonomien for projektet anslås at være 20-50 mio. kr. og udførelsesperioden fra 2015-2020

Se stort kort