Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Kagsåen
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kagsåen


I oplandet til Kagsåen sker der for ofte overløb fra spildevandssystemet til Kagsåen. Åen er derfor påvirket af spildevand.

Mange steder i oplandet er der også store problemer med oversvømmelser, når det regner kraftigt og der er for ofte vand på terræn fra spildevandssystemet. I oplandet er der fire risikoområder for oversvømmelse, som er udpeget i klimatilpasningsplanen.

Vandplan 1, som gælder frem til udgangen af 2015, stiller krav om at reducere overløbene til Kagsåen. Baggrunden for dette er, at Kagsåen er en del af Harrestrup å systemet, hvor vandkvaliteten skal forbedres.

Kagsåprojekter

For at reducere overløb og oversvømmelser i Kagsåens opland vil der blive gennemført en række tiltag. Tiltagene er baseret på strategierne om at separere vejvand og udbygge spildevandssystemet.  Det største af projekterne vil blive gennemført i samarbejde mellem Nordvand, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Gladsaxe og Herlev kommuner. Tiltagene er:

  • Bassin ved Stavnsbjerg Allé i Gladsaxe Kommune
  • Udvidelse af dele af den afskærende ledning langs Kagsåen i Gladsaxe Kommune
  • Gennemførelse af Kagså kvalitetsprojekt. Projektet vil blive gennemført i samarbejde mellem Nordvand, HOFOR, Gladsaxe og Herlev Kommuner. Projektet indbefatter, at der etableres en bassinledning ved Kagsåen for at reducere overløb til Kagsåen og at der etableres regnvandsanlæg til håndtering af oversvømmelser og rensning af vejvand. Hovedtanken bag projektet er, at de tekniske løsninger tænkes ind i en større helhed med omgivelserne, så der bliver skabt et indbydende natur- og rekreativt område. Fordelingsnøgle for projektet blandt parterne vil blive fastlagt i forbindelse med det videre planlægningsarbejde
  • Separatkloakering af vejvand i oplandet til Kagsåen

Når tiltagene er gennemført vil vandplanens miljøkvalitetskrav være overholdt og oversvømmelser fra spildevandssystemet vil være reduceret væsentligt.

  • Den samlede projektpris forventes at blive 300 mio. kr. og udførelsesperioden er 2011-2025
  • I planperioden fra 2015-2018 er der afsat 80 mio. kr og i perspektivperioden fra 2019-2022 er der afsat 150 mio. kr.

Se stort kort