Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Utterslev mose
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Utterslev mose


I Utterslev Moses opland sker der for ofte overløb fra spildevandssystemet til Nordkanalen og til Utterslev Mose. Begge vandområder er derfor påvirket af spildevand. Det forventes, at der i statens næste vandplaner for perioden 2015-2021 (2. generation af vandplanerne) vil være krav om reduktion af overløb fra spildevandssystemet til de to vandområder.

Der er enkelte områder i oplandet hvor der sker oversvømmelse til terræn fra spildevandssystemet, som primært skyldes lokale begrænsninger i spildevandssystemet. Det sker dog ikke ligeså markant sammenlignet med andre steder i kommunen.

I området ved Buddinge station er der ofte vand på terræn fra spildevandssystemet og oversvømmelser når det regner kraftigt. I oplandet er der to risikoområder, som er udpeget i klimatilpasningsplanen. Et af risikoområderne er området omkring Buddinge Station. Her er der i 2014 sat et arbejde i gang for at konkretisere, hvilke løsninger der bør implementeres i området, så risikoen for skader efter skybrud bliver mindre.

Buddinge risikoområde

I 2020/21 skal der køre en letbane i Ring 3. De første spadestik til projektet forventes at blive taget i 2016. For at det bliver muligt, skal der ske en omlægning af spildevandsledninger i letbanetraceet. Samtidig skal oversvømmelsesproblemerne omkring Buddinge Station løses. Området ved stationen er udpeget som risikoområde i klimatilpasningsplanen. Arbejdet for at finde en samlet løsning til håndtering af oversvømmelser i forbindelse med kraftigt regn, oversvømmelser fra spildevandssystemet og håndtering af ledningsomlægningerne er sat i gang i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand.

  • Der er afsat 90 mio. kr fra 2015-2018 og 40 mio. kr. i 2019-2022 for at håndtere disse problematikker.
  • Den samlede udførelsesperiode er 2014-2020 og totaløkonomien for projektet 100-150 mio. kr.

Reduktion af overløb til Utterslev Mose

Spildevandssystemet i Gladsaxe Kommune belaster Utterslev Mose med for meget spildevand når det regner. For at leve op til kravene om at reducere overløbene er der udarbejdet nogle overordnede løsningsprincipper. Løsningsprincipperne handler om mere bassinvolumen, separering og/eller tilslutning til forventet tunnelledning i København (læs mere om BRD projektet i København). Projektet hænger sammen med projektet om at reducere overløb til Nordkanalen. Løsningen skal derfor koordineres mellem de to projekter.

  • Projektet vil blive planlagt i planperioden fra 2015-2018 og der er foreløbigt afsat 1 mio. kr. til projektet i denne periode.
  • Alt efter hvilken løsning der vælges kan udførelsen begynde i perspektivperioden 2019-2022. Omkostninger til projektet kan variere meget afhængig af løsningen. På grund af denne usikkerhed og usikkerhed om tidsplan for BRD-projekt i Københavns Kommune har det ikke været muligt at sætte beløb på investeringerne til dette projekt i perspektivperioden. Den totale økonomi for projektet kan være i størrelseordenen 25-100 mio. kr og udførelsesperioden kan være fra 2016 og frem.

Reduktion af overløb til Nordkanalen

Nordkanalen bliver belastet med for meget spildevand, når det regner. For at leve op til kravene om at reducere overløbene fra spildevandssystemet er der udarbejdet nogle overordnede løsningsprincipper. Løsningsprincipperne handler om mere bassinvolumen, separering og/eller tilslutning til forventet tunnelledning i København (læs mere om BRD projektet i København).

Projektet er et fælleskommunalt projekt.

  • Det forventes planlagt i perioden 2015-2018 og der er foreløbigt afsat 10 mio. kr. til projektet i denne periode.
  • Alt efter hvilken løsning der vælges, kan udførelsen begynde i perspektivperioden 2019-2022. Omkostninger til projektet kan variere meget, afhængig af løsning og fordelingsnøgle mellem kommunerne. På grund af denne usikkerhed og usikkerhed om tidsplan for BRD-projektet i Københavns Kommune har det ikke været muligt at sætte beløb på investeringerne til dette projekt i perspektivperioden. Den totale økonomi for projektet kan være i størrelsesordenen 50-750 mio. kr. og udførelsesperioden kan være fra 2016 og frem.