Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Hvor kan jeg håndtere regnvand selv?
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Hvor kan jeg håndtere regnvand selv?


I Gladsaxe Kommune opfordrer vi til, at så mange borgere som muligt håndterer regnvandet på egen grund, hvis man har mulighed for det. Det mindsker nemlig belastningen på det fælleskloakerede spildevandssystem, så vi får færre oversvømmelser og overløb af spildevand i åer og søer, når det regner kraftigt. Borgere og virksomheder kan få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis man selv håndterer regnvand på egen grund. Læs mere om borgeres og virksomheders ansvar og muligheder. På kommunens hjemmeside og i Klimatilpasningsplanens Idekatalog kan man læse om de løsninger, man kan bruge til selv at håndtere sit regnvand

Det er ikke alle steder i kommunen, at man kan håndtere regnvandet ved hjælp af nedsivning. Nogle steder står grundvandet så tæt på overfladen, at der ikke kan ske nedsivning og andre steder kan der være forurening.

Derfor skal der nogle steder bruges fordampningsløsninger - det vil sige en løsning, som har en høj grad af fordampning, som for eksempel grønne tage, regnbede, grøfter, lavninger og lignende. Hvis der skal håndteres regnvand fra mange husstande eller fra et vejanlæg, skal disse fordampningsløsninger i nogle områder være med fast bund. 

Gladsaxe Kommune er indstillet på at ophæve tilslutningspligten for regnvand til det offentlige kloaksystem alle steder i kommunen, under forudsætning af at grundejeren selv kan håndtere sit regnvand forsvarligt. Det kræver en tilladelse, se nedenfor.

Kort over principper for lokal håndtering af regnvand

På kortet kan du se, hvilke krav der er for forskellige områder af Gladsaxe Kommune: 

 • Velegnet til nedsivning (grøn): Alle typer løsninger er mulige.
 • Middel egnet til nedsivning (gul): Alle typer løsninger er mulige hvis du bor i enfamiliehus eller lignende. Hvis der skal laves et større anlæg fra flere husstande eller fra et vejanlæg, skal der vælges en løsning, som har en høj grad af fordampning, som for eksempel regnbede, grøfter, lavninger eller grønne tage.
 • Dårlig egnet til nedsivning (brun): Både enfamiliehuse og større anlæg skal bruge løsninger med høj grad af fordampning, som for eksempel regnbede, grøfter, lavninger eller grønne tage. Der må ikke nedsives fra faskiner i dette område. Løsninger fra større anlæg skal desuden have fast bund.
 • Muligvis forurenet (blåt skraveret): Her kan der muligvis være forurenet og der må som udgangspunkt ikke nedsives. Individuel sagsbehandling af miljøforholdene kan dog gøre det muligt.
 • Udelukket til nedsivning (rød): Her må der ikke bruges løsninger der indebærer nedsivning. Her må der kun bruges løsninger som ren fordampning for eksempel grønne tage eller løsninger med opsamling og genbrug af regnvand til for eksempel havevanding, toiletskyl og tøjvask. 

 Se stort kort

Tilladelse til at håndtere regnvand på egen grund

For at håndtere regnvand på egen grund skal grundejeren have en tilladelse. Kommunen tjekker i den sammenhæng, at grundejer bruger den rette regnvandsløsning i forhold til vores krav for de forskellige områder af kommunen. Der er forskellige måder at håndtere regnvand på. De mest anvendte metoder er nedsivning ved faskiner og regnbede. Ved nedsivning gælder nedenstående for at få tilladelse til dette. Nedsivning fra fordampningsløsninger som regnbede, grøfter og lignende gælder også som nedsivning. Kommunen tjekker at:

 • afstand til vandindvinding er overholdt
 • afstand til søer og vandløb er overholdt
 • at der ikke er registreret forurening på din grund  

Det er grundejers ansvar:

 • at kontrollere om jordbundsforholdene er egnet til nedsivning
 • at lave en nedsivningstest
 • at dimensionere løsningen til minimum en 5 års regnhændelse. Hvis grundejer ønsker at løsningen skal tage større skybrud, skal den dimensioneres større eller der skal kobles til et overløb i en lavning eller lignende på din egen grund. 
 • at afstand til skel, vej og bygninger ikke giver problemer og
 • at nedsivningen i øvrigt ikke giver problemer for dine naboer
 • at ansøge Nordvand om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvis man afkobler minimum 50 % af sit regnvand (der gælder særlige regler for rækkehuse og store boligforeninger)   

 

Frikommuneforsøg

Gladsaxe Kommune er frikommune og forventer at få accept til at gennemføre et forsøg i 2015 med nedsivning af regnvand fra énfamiliehuse uden først at give en nedsivningstilladelse. Forudsætningen for forsøget er, at der i spildevandsplanen udpeges områder, hvor dette kan lade sig gøre. I forhold til ovenstående nedsivningskort er de grønne og gule områder udpeget til forsøget.

 

Relevante link

Generel info om regnvand på egen grund, nedsivningstest, dimensionering med mere: gladsaxe.dk/regnvand

Kriterier for at kunne nedsive og ansøge om nedsivningstilladelse: gladsaxe.dk/regnvand

Info om løsninger til håndtering af regnvand på egen grund: Klimatilpasningsplanens Idekatalog

Nordvands hjemmeside om håndtering af regnvand på egen grund og tilbagebetaling af tilslutningsbidraget