Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Nordvands ansvar
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Nordvands ansvar


Der er fastlagt et serviceniveau for, hvor ofte der - statistisk set - må komme vand på terræn fra spildevandssystemet. Som i de fleste andre kommuner er serviceniveauet i Gladsaxe:

  • at der fra fælleskloakerede områder ikke må ske oversvømmelse af terræn oftere end hvert 10. år
  • at der fra separatkloakerede områder ikke må ske oversvømmelse af terræn oftere end hvert 5. år 

Når Nordvand dimensionerer spildevandssystemet bliver der især taget højde for de forventede klimaændringer med mere regn. Det betyder, at der ved nyanlæg af kloakledninger i fælleskloakerede områder bliver dimensioneret for et 10 års regnskyl om 100 år. Det vil sige et regnskyl, der om 100 år statistisk set vil falde hver 10. år. Der er taget højde for klimaændringerne ved at de indgår i den såkaldte sikkerhedsfaktor.

  • Den samlede sikkerhedsfaktor i Gladsaxe Kommune er 1,43.  

Den samlede sikkerhedsfaktor fremkommer på baggrund af forskellige forhold: dels en anbefalet sikkerhedsfaktor for klimaudviklingen på 1,3, dels en faktor 1,0 for byfortætning og en faktor på 1,1 i forhold til de usikkerheder der er i modellen for spildevandssystemet (1,3*1,0*1,1 = 1,43). Når sikkerhedsfaktoren for byfortætning er sat til 1,0 skyldes det, at Gladsaxe Kommune i spildevandsmæssig sammenhæng betragtes som fuldt udbygget. I andre kommuner hvor der sker byudvikling med hensyn til nye arealer vil sikkerhedsfaktoren her typisk blive sat til 1,1.

Nordvand skal sikre, at spildevandssystemet ved nyanlæg og renovering lever op til det gældende serviceniveau. Det eksisterende spildevandssystem lever i dag op til de kriterier for dimensionering, der var gældende på det tidspunkt, kloakledningerne blev dimensioneret. I takt med at Nordvand gennemfører den langsigtede plan om separatkloakering af alt vejvand i hele kommunen, vil spildevandssystemet komme til at leve op til det nuværende serviceniveau.

 

Nordvand bil