Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Målsætninger
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Målsætninger


Spildevandssystemet i Gladsaxe Kommune er primært fælleskloakeret, det vil sige, at spildevand og regnvand fra tage, veje og andre overflader løber i samme rør. Prognoserne siger, at der i fremtiden kommer mere og kraftigere regn. Kraftig regn belaster det fælleskloakerede system og derfor arbejder vi med et overordnet princip om at adskille de to vandstrømme, spildevand og regnvand. Det vil betyde færre overløb af blandet regnvand og spildevand til søer og åer og færre oversvømmelser fra spildevandssystemet.

Vi arbejder med tre målsætninger, som er beskrevet her på siden.

I relation til målsætningerne arbejder vi efter seks strategier. I planen kan du også læse om service-niveauet for spildevandssystemet og og hvilket konkret mål vi har for borgernes håndtering af regnvand.

Fastholde en effektiv og sikker bortledning af spildevand

Det er vigtigt, at spildevandet bliver ledt væk i lukkede systemer, så det ikke kommer i kontakt med mennesker. Spildevandssystemet skal derfor sikre gode hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med håndteringen af spildevand.

Opfylde vandplanernes krav

De statslige vandplaner skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark. De beskriver blandt andet, hvilken indsats der skal gøres for at få renere vand i søer, fjorde og åer og hvilke målsætninger der er for de enkelte vandområder. For at opfylde målsætningerne er der behov for indsatser overfor blandt andet udledningen af spildevand  - især overløb fra det fælleskloakerede spildevandssystem. Spildevandsplanens indsatser er derfor væsentlige – men ikke de eneste – for at opfylde målsætningerne i vandplanerne.

Samspil med klimatilpasning

Når spildevandsplanens indsatser skal udmøntes, skal der også tænkes klimatilpasning ind. Det betyder, at når Nordvand projekterer og anlægger regn- og spildevandsløsninger, vil vi have øje for, at løsningerne bliver robuste og spiller sammen med klimatilpasningsplanens mål om at mindske risikoen for skader ved større skybrud.

Relevante link

De statslige vandplaner

Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan 2014

 

Regndråber