Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Projekter på tværs
| |
Målsætninger og strategier
Hvad betyder planen for mig?
Status
Det gør vi i dit opland
Projekter på tværs
Fælles skybrudsprojekter
Renovering og separering af regnvand
Borgernes håndtering af regnvand
Tids- og investeringsoversigt
Baggrund
Tillæg til Spildevandsplan 2015
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Projekter på tværs


Projekter på tværs handler dels om en række fælles skybrudsprojekter, som Gladsaxe Kommune og Nordvand deltager i og som går på tværs af kommunegrænser. Derudover kan du læse om den løbende renovering af spildevandssystemet samt mindre separeringsprojekter, hvor regnvand separeres fra fællessystemet - det foregår på tværs i alle kloakoplande. Du kan også læse om kommunens mål for borgernes håndtering af regnvand på egen grund.
 
Af den samlede tids- og investeringsoversigt fremgår et samlet overblik over alle typer projekter, deres tidsperspektiv og de investeringer, som er afsat til de enkelte projekter.

 

Vanledningsstien