Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Borgernes håndtering af regnvand
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Borgernes håndtering af regnvand


I Gladsaxe Kommune er der mulighed for, at borgere og virksomheder kan få 40 % af tilslutningsbidraget tilbage, hvis de selv håndterer alt regnvand på egen grund. I 2014 svarer beløbet til 23.852 kr., hvis 100 % af regnvandet håndteres på egen grund. Delvis tilbagebetaling kan ske, hvis der håndteres mellem 50-100 %.

Baggrunden for denne ordning er, at ved at afkoble  regnvandet fra det fælleskloakerede spildevandssystem bliver belastningen på spildevandssystemet mindsket, hvilket betyder færre oversvømmelser og færre overløb af spildevand til vandområder. 

I Gladsaxe Kommunes Kommunestrategi 2014-2018 har Byrådet fastsat mål for de kommende år med hensyn til, hvor mange husstande som helt eller delvist er koblet af det fælleskloakerede system. Dette mål er i:

  •  2015: 1500 husstande
  •  2016: 2000 husstande
  •  2017: 2250 husstande
  •  2018: 2500 husstande

 

Relevante link

Læs mere om borgernes håndtering af regnvand på egen grund på kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/regnvand og Nordvands hjemmeside.