Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Renovering og separering af regnvand
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Renovering og separering af regnvand


I planperioden 2015-2018 og perspektivperioden 2019-2022 udfører Nordvand fortsat renovering af tekniske anlæg og kloakledninger.

Renovering af tekniske anlæg bliver udført på baggrund af den løbende tilstandsvurdering af anlæggene. Tekniske anlæg er for eksempel: pumpestationer, bassiner og bygværker (underjordisk anlæg, hvor flere eller større kloakledninger er tilsluttet). Renoveringen bliver udført i forhold til nutidens krav om arbejdsmiljø, driftsforhold, energiforbrug og økonomisk rentabilitet. Renovering af kloakledninger bliver udført på baggrund af TV-inspektioner, viden om spildevandssystemets alder, materialer, beliggenhed, vandindvindingsinteresser, jordbundsforhold og øvrige planlagte lednings- og vejarbejder.

De midler der er afsat til renovering dækker også renoveringstiltag af kloakanlæg i andre kommuner, som Gladsaxe Spildevand A/S er medejer af.

  • Til den løbende renovering er der afsat 20 mio kr. årligt. Beløbet dækker både planlægning, forundersøgelser og den fysiske renovering eller fornyelse af det eksisterende anlæg
  • Nordvand forventer også at gennemføre mindre separeringsprojekter, hvor regnvand bliver adskilt fra fællessystemet ved etablering af separate rør eller overfladeløsninger til håndtering af regnvand. Separeringsprojekterne forventes at blive sat i gang i samarbejde med andre aktører, som for eksempel boligselskaber. Der er afsat 5 mio. kr. årligt til dette formål