Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Status
| |
Målsætninger og strategier
Hvad betyder planen for mig?
Status
Kloakering
Kort over spildevandssystemet
Udløb til vandområder
Det gør vi i dit opland
Projekter på tværs
Tids- og investeringsoversigt
Baggrund
Tillæg til Spildevandsplan 2015
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Status


Gladsaxe Kommune er kloakmæssigt fuldt udbygget med et areal på ca. 2.000 ha. Ca. halvdelen af arealet er boligområder med i alt ca. 31.000 husstande. I 2013 var der ca. 66.000 indbyggere i kommunen.

Oplande

Spildevandssystemet er hydraulisk opdelt i syv oplande: 

  • Utterslev mose
  • Gyngemosen
  • Kagsåen
  • Bagsværd Sø
  • Værebro Å
  • Bagsværdrenden
  • Hollandsrenden

Se hvor oplandene ligger på et kort og læs om de forskellige typer af kloakering.

Fakta om spildevandssystemet

Spildevandssystemet består af ca. 250 km hovedkloakledninger samt 150 km stikledninger frem til skel. Spildevandssystemet er hovedsageligt etableret fra ca. år 1900 til sidst i 1970'erne, med hovedvægten i perioden fra 1930-1960. Hovedparten af spildevandssystemet er betonledninger, ca. 70 %. Igennem de sidste 25 år er ca. 100 km af ledningsnettet renoveret. Dette er primært sket ved strømpeforing, hvor der skabes et nyt rør indeni det gamle rør, så spildevandsledningerne renoveres uden opgravning.

Der er 31 pumpestationer til regn- og spildevand og 50 bassiner, som nedbringer risikoen for oversvømmelser og reducerer overløb med blandet spildevand og regnvand til søer og åer. De fleste bassiner er åbne og enten anlagt som betonbassiner, græsbassiner eller er naturlige søer. De eneste lukkede bassiner er bassinerne ved Vibevænget og Nymosen.

Spildevandet bliver ledt til tre renseanlæg, der ligger i andre kommuner: Lynetten, Damhusåen og Lundtofte renseanlæg (Mølleåværket) (se billede).

Her kan du læse flere detaljer om status for spildevandssystemet.