Kort over spildevandssystemet


Følgende kort er en oversigt over spildevandssystemets kloakering med de væsentligste hovedledninger, pumpestationer og bassiner. På figuren bruges B for bassin, P for pumpestation og U for udløb. 

Se stort kort