Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Tillæg til Spildevandsplan 2015
| |
Målsætninger og strategier
Hvad betyder planen for mig?
Status
Det gør vi i dit opland
Projekter på tværs
Tids- og investeringsoversigt
Baggrund
Tillæg til Spildevandsplan 2015
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Tillæg til Spildevandsplan 2015

Byrådet har 13. april 2016 vedtaget et tillæg til Spildevandsplan 2015. 

Tillægget består af denne side i Spildevandsplan 2015.

Tillæg til spildevandsplaner udarbejdes, når der sker ændringer i forhold til den gældende spildevandsplan, eller når der skal ske nye ting, som ikke er beskrevet i den gældende spildevandsplan. 

Ophævelse af landvæsenskommisionskendelser for Harrestrup Å

Tillægget handler om ophævelse af landvæsenskommisionskendelser for Harrestrup Å-systemet med hensyn til udgiftsfordeling for vandløbsvedligeholdelse og for regulering af udledning af spildevand til Harrestrup Å-systemet. Tillægget kan læses i denne PDF:   tillaeg1spildevandsplan_2015.pdf

Ophævelsen sker, fordi bestemmelserne i kendelserne ikke længere er tidssvarende. Baggrunden er et fælleskommunalt projekt om skybrudshåndtering omkring Harrestrup Å.

Landvæsenskommissionskendelser er oftest ældre kendelser afsagt i forbindelse med etablering og drift af anlæg til bortledning af regn- og spildevand. Kendelserne indeholder bestemmelser om dimensionering og økonomiske forhold. Landvæsenskommissionskendelserne i Gladsaxe er ikke beskrevet i kommunens nuværende spildevandsplan. Men de er stadig gældende med hensyn til udgiftsfordelinger og afløbsrettigheder, i den udstrækning disse ikke er beskrevet i spildevandsplanerne. Med hensyn til planlægning er kendelserne afløst af spildevandsplanen.

Kendelserne findes i en vis udstrækning i papirudgave hos Gladsaxe Kommune.